WIS stuurt (per mail en per post) de wettelijke incassobrief (WIK), debiteur krijgt 15 werkdagen de tijd om het openstaande bedrag naar u of naar WIS over te maken zonder wettelijke incassokosten of rente.

Mocht het bedrag niet binnen de gestelde termijn worden betaald, dan volgt een aanmaning. WIS stuurt in totaal drie aanmaningen, per mail en per post. Alle incassostappen kunt u volgen in ons online systeem.

Geen verhaalsmogelijkheden, geen kosten voor u!

Mocht uw debiteur failliet gaan of geen verhaalsmogelijkheden bieden, dan sluiten wij het dossier zonder kosten voor u.

Werkwijze B2C Incasso

Minnelijk incassotraject (fase1):

 1. WIS ontvangt van u de relevante stukken en stuurt binnen één werkdag een WIK-brief per mail en per post.
 2. Zo nodig benadert WIS uw debiteur telefonisch.
 3. Eventueel treft WIS (altijd in overleg met u) een betalingsregeling met uw debiteur.
 4. WIS monitort de betaling, of de betalingen bij een betalingsregeling. Indien een betaling niet op tijd binnen is, zal WIS meteen opnieuw aanmanen en eventueel telefonisch contact leggen om de reden van niet betalen te achterhalen.

Pregerechtelijk incassotraject (vóór fase3)

 1. WIS stuurt een conceptdagvaarding.
 2. WIS overlegt met u over de kosten van het gerechtelijke traject.
 3. WIS vraagt alle financiële informatie over uw debiteur op.
 4. WIS maakt op basis van de beschikbare informatie een inschatting van de slaagkans van een gerechtelijke incassoprocedure.

Gerechtelijk incassotraject (fase3)

WIS heeft met diverse deurwaarders en advocaten (nationaal en internationaal) scherpe prijsafspraken gemaakt, waardoor het altijd voordeliger is om uw gerechtelijke incassoprocedures via WIS te laten lopen. Voordat wij een gerechtelijk incassotraject starten, ontvangt u desgewenst ook (gratis!) juridisch advies.

 1. WIS stelt een dagvaarding op.
 2. De dagvaarding wordt betekend door een lokale gerechtelijke partner.
 3. WIS stelt u op de hoogte van de datum van de eerste zitting.
 4. WIS zorgt voor vertegenwoordiging of juridische bijstand tijdens de zitting.
 5. WIS informeert u over de voortgang van de procedure.
 6. WIS zorgt ervoor dat een gewezen vonnis door een lokale gerechtelijke partner wordt betekend.
 7. WIS zorgt ervoor dat op basis van het gewezen vonnis voor zover mogelijk beslag wordt gelegd op goederen en/of tegoeden.
Vraag een offerte aan