Indien gewenst wordt eerst (per mail per post) een in ingebrekestelling verstuurd, uw debiteur krijgt dan vijf dagen de tijd om het openstaande bedrag naar u of naar WIS over te maken. Incassokosten en rente worden al aangezegd, mocht er binnen vijf dagen niet betaald worden.

Mocht het bedrag niet binnen de gestelde termijn worden betaald, dan wordt er een minnelijk traject gestart. Er wordt een eerste aanmaning verstuurd, het openstaande bedrag wordt verhoogd met incassokosten en rente. Uw debiteur krijgt drie werkdagen de tijd om het openstaande bedrag naar u of naar WIS over te maken. Daarna wordt er, als betaling uitblijft, telefonisch contact met uw debiteur opgenomen.

Als kredietbeoordelaar weten wij wat de kans van slagen is bij een incassotraject. Alle zakelijke debiteuren (B2B) worden meteen op kredietwaardigheid gecontroleerd door middel van een kredietrapport, zodat we binnen 15 dagen weten hoe kansrijk een eventueel minnelijk traject zal zijn. Dat heeft als voordeel dat we namens u vaak als eerste bij uw debiteur aankloppen, waardoor de kans dat er nog iets kan worden geïncasseerd zo groot mogelijk is. Immers, totdat er sprake is van een faillissement geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

WIS heeft een extra drukmiddel

De meeste incassobureaus hebben bij het uitblijven van betaling maar één drukmiddel: de gerechtelijke incassoprocedure. WIS heeft nog een extra middel om in te zetten, namelijk de dreiging met het verlagen van de kredietrating van uw debiteur, dat werkt bij zakelijke debiteuren vaak effectief.

Geen verhaalsmogelijkheden, geen kosten voor u!

Mocht uw debiteur failliet gaan of geen verhaalsmogelijkheden bieden, dan sluiten wij het dossier zonder kosten voor u.

Werkwijze B2B Incasso

  1. WIS ontvangt van u de relevante stukken en stuurt binnen één werkdag een aanmaning of ingebrekestelling.
  2. WIS beoordeelt de financiële status van uw debiteur en de kans van slagen.
  3. Zo nodig benadert WIS uw debiteur telefonisch.
  4. Eventueel treft WIS (altijd in overleg met u) een betalingsregeling met uw debiteur.
  5. WIS monitort de betaling, of de betalingen bij een betalingsregeling. Indien een betaling niet op tijd binnen is, zal WIS meteen opnieuw aanmanen en eventueel telefonisch contact leggen om de reden van niet betalen te achterhalen.
Vraag een offerte aan