U kunt uw vordering eenvoudig online indienen

Vordering indienen

WIS werkt in drie fases en met vier pakketten, effectief en efficiënt. Bij de werkwijze van WIS staat altijd voorop: maximaal incasseren tegen minimale kosten! WIS past daarom een gefaseerd incassotraject toe, toegesneden op uw wensen, voor het beste resultaat:

WIS benadert uw debiteur schriftelijk, met één of meerdere aanmaningen, en zo nodig en indien mogelijk telefonisch.

WIS bezoekt uw debiteur op locatie, er worden foto s en een kort verslag van het bezoek gemaakt. Indien uw debiteur aanwezig is, wordt er een brief achtergelaten, getekend in tweevoud, die in het dossier wordt gevoegd. U ontvangt alle informatie per mail, zodat u ziet wat wij doen. Onze buitendienstspecialist komt weer terug als er niemand aanwezig is, net zolang (en dit is uniek in Nederland!) totdat wij uw debiteur face-to-face kunnen spreken om te achterhalen waarom er niet wordt betaald. Uiteraard gebeurt dat op een correcte en professionele wijze; WIS werkt effectief, maar denkt altijd aan de relatie die u met uw debiteur/klant heeft.

WIS doet een maximale inspanning om uw vordering te incasseren zonder tussenkomst van de rechter. Een gerechtelijke procedure is immers tijdrovend en vaak kostbaar, terwijl de uitkomst niet altijd vaststaat. En als uw debiteur geen verhaal biedt, heeft u uiteindelijk niets aan een vonnis. Uiteraard adviseert WIS u daar vakkundig in, zodat u een goede inschatting van de slaagkans kunt maken vóórdat wij fase3 voor u starten. De werkwijze in fase3 wordt hieronder bij het pregerechtelijke en gerechtelijke incassotraject uit de doeken gedaan.

Wist u dat wij meer dan 90% van de ingediende incassozaken oplossen zonder tussenkomst van de rechter?

Nederland en Vlaamssprekend België: WIS stuurt uw debiteuren aanmaningen en benadert hen zo nodig en indien mogelijk telefonisch (fase1, onbeperkt aantal debiteuren).

Nederland en Vlaamssprekend België: WIS stuurt uw debiteuren aanmaningen en benadert hen zo nodig en indien mogelijk telefonisch (fase1, onbeperkt aantal debiteuren). Levert dat geen resultaat op dan wordt één debiteur onbeperkt, dat wil zeggen totdat het gewenste resultaat is bereikt, bezocht (fase2).

Nederland en Vlaamssprekend België: WIS stuurt uw debiteuren aanmaningen en benadert hen zo nodig en indien mogelijk telefonisch (fase1, onbeperkt aantal debiteuren). Levert dat geen resultaat op dan worden twee debiteuren onbeperkt, dat wil zeggen totdat het gewenste resultaat is bereikt, bezocht (fase2).

Nederland en Vlaamssprekend België: WIS stuurt uw debiteuren aanmaningen en benadert hen zo nodig en indien mogelijk telefonisch (fase1, onbeperkt aantal debiteuren). Levert dat geen resultaat op dan worden drie debiteuren onbeperkt, dat wil zeggen totdat het gewenste resultaat is bereikt, bezocht (fase2).